O nas

Deep Green Resistance je gibanje za družbeno in okoljsko pravičnost, ki prepoznava močno prepletenost tematik uničevanja okolja in socialne nepravičnosti. V našem razumevanju so ta vprašanja sistemsko vgrajena v kulturo in civilizacijo, in niso zgolj posledica nepovezanih naključij. Naša strategija je pragmatična in vsebuje širok nabor taktik, katerih namen je zrušiti materialne pogoje represije, dominacije in patriarhata.

Kontakt: dgrslovenia@gmail.com

***

Deep Green Resistance (DGR) pomeni svojevrstno analizo in strategijo, in hkrati pomeni edinstveno gibanje, ki se poraja ter krepi na mnogih koncih planeta.

Kot analiza, DGR razkriva zadnjih 10.000 let človeške zgodovine – katerih značilnost je vzpon in dominacija civilizacij – kot kulturo smrti, ki v tem trenutku smrtno ogroža že dobesedno vsako bitje, živeče na Zemlji. Kot strategija, je DGR ostra kritika skrajno neučinkovitih potez “ozelenjevanja” življenjskega sloga sodobnega človeka. DGR pri tem obrazloži, v čem te poteze ne morejo in ne bodo preprečile nadaljnjega uničevanja ljudi, živih vrst in planeta. Za razliko od teh potez pa DGR ponuja konkreten akcijski načrt, kako ustaviti in preprečiti destrukcijo. DGR temelji na tej analizi ter na implementaciji opredeljene strategije. In DGR novači!

Siti smo že neučinkovitih dejanj – ki so razdrobljena, ki so zgolj šibke reakcije na planetarno destrukcijo s strani bogatih in močnih, in ki so, roko na srce, žalostna. Dosti nam je opiranja na prazno vero v “čarobne transformacije”, ki bodo prišle, če bo le zadosti nas “pošiljalo dobre misli”, dosti nam je ukvarjanja z nepomembnimi detajli, ki ne bodo ničesar zares spremenili, temeljijo pa na potrošniškem in s strani uničevalskega kapitala odobrenem zanikanju tako realnosti kot slepih ulic, v katere pospešeno drvimo.

Cilj gibanja Deep Green Resistance je, da odvzame priložnosti bogatim, da kradejo revnim, ter tistim, ki si lastijo moč, da še naprej uničujejo planet. To bo zahtevalo obrambo naših resursov ter ponovno vzpostavitev pravičnih in trajnostnih človeških skupnosti, ki bodo doma v oživelih, bogatih lokalnih ekosistemih. Zavedamo se, da je to ogromna naloga, vendar dodajamo: je tudi izvedljiva. Res je; lahko ustavimo uničevanje industrijske civilizacije.